Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2012
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/cardiovascular-diseases-during-pregnancy.aspx
5. november 2013