Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012)

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2013
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/cvd-prevention.aspx
27. oktober 2013