Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2010
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/perioperative-cardiac-care.aspx
6. november 2013