Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

Guidelines on myocardial revascularization

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2011
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/percutaneous-coronary-interventions.aspx
6. november 2013