Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012)

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2013
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/valvular-heart-disease.aspx
5. november 2013