Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009)

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2010
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/infective-endocarditis.aspx
6. november 2013