Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

Third universal definition of myocardial infarction

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2013
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/universal-definition-myocardial-infarction.aspx
5. november 2013