Norsk endokrinologisk forening

Kurs og kongresser

SSSD-møte i Trondheim 16.-18. april 2020

Neste år er det Norges tur til å arrangere det årlige møtet til Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD).
19. desember 2019

Møtet holdes 16.-18. april 2020 i Trondheim. Mer informasjon vil etter hvert komme på SSSD sitt nettsted.