Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin

Fagmedisinsk forening

Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin

En fagmedisinsk forening for spesialiteten akutt- og mottaksmedisin.

Foreningen jobber for å fremme faget og samle leger innen spesialiteten til et faglig felleskap.

Mottak av kritisk syk dukke. Foto: Benedicte Severinsen