Velkommen til årsmøte!

Vi i Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin ønsker deg velkommen til årsmøte Tirsdag 08.11.22 kl. 19 på Zoom! Du vil bli sluppet inn i møtet fra kl. 18.45. Logg deg gjerne inn tidlig så du får bekreftet at det tekniske fungerer.

Del I: Webinar kl. 19.00-19.30.

Møteleder: Torkild Skaar, St Olavs hospital, Nestleder i NFAMM

Program:

19.00-19.05: Velkommen v/ møteleder Torkild Skaar

19.05-19.30: Foredrag om HYPOTERMI av Jørn Einar Rasmussen. Spesialist i Indremedisin. Kardiologi. Akutt - og Mottaksmedisin. Seksjonsoverlege ved Akuttmottaket i Drammen. Sjefslege i Hæren. Årets Buskerudlege og Leder i AMM.

19.30-19.45: Pause

Del II: Årsmøte kl. 19.45- 20.30

Tid: Tirsdag 08.11.22 kl. 19:45

Saksliste for årsmøte i fagmedisinsk forening innen akutt- og mottaksmedisin

Sak 1: Åpning ved styreleder Jørn Rasmussen. Godkjenning av møteinnkallelse, valg av møteleder, referent, signatører.
Sak 2a: Styrets beretning v/Jørn Rasmussen.
Sak 2b: Gjennomgang av økonomi og regnskap 2021. Godkjenning/votering årsrapport og regnskap.
Sak 2c: Årsberetning for SKAMM.
Sak 3: Forslag til vedtektsendring, navneendring. Godkjenning/votering vedtektsendring.
Sak 4: Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer, styreleder og valgkomite.
Sak 4a: Valg av styremedlemmer.
Sak 4b: Valg av styrets leder.
Sak 4c: Valg av valgkomite.

Praktisk informasjon

Dersom du har problemer med å komme deg inn i møtet, så ta kontakt på telefon 46305460 og vi vil hjelpe deg. OBS! Det er ofte lettest å delta i møtet ved å åpne ZOOM i nettleseren (det dukker opp som en løsning under «launch meeting» etter at du har forsøkt å gå inn en gang).

Brukerveiledning til ZOOM under møtet:

Vi anbefaler alle å ha på kamera, men avskrudd mikrofon dersom man ikke har ordet. Bruk helst ikke virtuell bakgrunn, da det kan gjøre kvaliteten dårligere.

Dersom vi opplever forsinkelser, vil vi be alle som ikke har ordet om å skru av kamera.

Chat: Brukes til å be om ordet eller stryke en replikk/innlegg

  • Replikk: Skriv Replikk
  • Til dagsorden: Skriv Til dagsorden
  • Fremme forslag: Skriv Forslag

Du blir satt på talerlisten, vent til ordstyrer gir deg beskjed om å ta ordet

Leave Meeting: Du kan forlate møtet ved å trykke på Leave meeting. Møtet fortsetter til møteleder avslutter møtet.

Votering/valg

Det er kun ordinære medlemmer som har stemmerett ved votering, dersom du ikke er medlem vil du bli gjort oppmerksom på dette og må velge alternativ «ikke stemmeberettiget» ved votering.

Arrangør legger ut pop up på skjermen. Velg ønsket alternativ

For de som er med over telefon: aktiver skjermen på telefonen ved å berøre denne. Det fremkommer da en snakkeboble øverst på telefonen. Trykk her og chatten åpner seg. Inni chatten vil stemmealternativet poppe-up. Trykk ønsket alternativ

Resultat:

Resultatet av voteringen fremkommer direkte på skjermen etter resultatet foreligger.

 

Vedlegg:

Årsberetning NFAMM

Forslag til vedtektsendring (endringer markert med gult)

Økonomi – orientering om regnskapsåret 2021

Valgkomiteens innstilling