Norsk forening for allmennmedisin

Foreningens egne kurs og kongresser

Nidelvkurset

AF og NFAs emnekurs i fysikalsk medisin har i en årrekke blitt arrangert på Røros og Lillehammer. Fra 2013 har kurset vært arrangert i Trondheim, omkring månedsskiftet januar-februar. Her utlyses dato og program for neste års Nidelvkurs. Her publiseres også presentasjonene fra årets og tidligere kurs.
19. februar 2019