Norsk forening for allmennmedisin

Foreningens egne kurs og kongresser

Primærmedisinsk uke - PMU

PMU arrangeres i Oslo i uke 43 i år med like årstall. Arrangementet er et samarbeid mellom NFA, Allmennlegeforeningen og Norsam (Fagmedisinsk forening for samfunnsmedisin).

Neste PMU arrangeres i 2020.
19. februar 2019