Norsk forening for allmennmedisin

Foreningens egne kurs og kongresser

Primærmedisinsk uke - PMU

PMU arrangeres i Oslo i uke 43 i år med like årstall. Arrangementet er et samarbeid mellom NFA, Allmennlegeforeningen og Norsam (Fagmedisinsk forening for samfunnsmedisin).

PMU 2020 er avlyst på grunn av situasjonen med Covid-19 pandemien
Neste PMU arrangeres i 2022.
19. februar 2019