Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for allmennmedisin

Foreningens egne kurs og kongresser

Våruka

AF og NFA arrangerer våruka i slutten av april eller begynnelsen av mai hvert år. Uka inneholder kliniske emnekurs, kurs i helsepolitikk m.v., og årsmøtene i de to foreningene avholdes.

Under kommer presentasjoner fra de forskjellige kursene.

Våruka 2020 vil være fra 4-8. mai, på Fornebu. Påmelding legges ut i januar.
19. februar 2019