Norsk forening for allmennmedisin

Foreningens egne kurs og kongresser

Våruka

AF og NFA arrangerer våruka i slutten av april eller begynnelsen av mai hvert år. Uka inneholder kliniske emnekurs, kurs i helsepolitikk m.v., og årsmøtene i de to foreningene avholdes.

Under kommer presentasjoner fra de forskjellige kursene.

Våruka 2020 vil være fra 4-8. mai, på Fornebu. Påmelding legges ut i januar.
19. februar 2019