Norsk forening for allmennmedisin

Godkjente kurs for allmennleger

Geilokurset

AF og NFAs Geilokurs arrangeres hvert år i mars, på Dr. Holms Hotel.
19. februar 2019