Norsk forening for allmennmedisin

Godkjente kurs for allmennleger

Nidelvkurset

AF og NFAs emnekurs i fysikalsk medisin har i en årrekke blitt arrangert omkring månedsskiftet januar-februar. Etter mange år på Røros og Lillehammer flyttet kurset i 2013 til Trondheim.
19. februar 2019