Våruka

AF og NFA arrangerer våruka i april/mai hvert år. Uka inneholder kliniske emnekurs, kurs i helsepolitikk, andre aktuelle kurs og årsmøtene i de to foreningene avholdes.
Les mer på vårukas hjemmeside.