Allmennnytt - utvalgte nyheter for allmennpraksis fra Helsebiblioteket

Medlemsinfo 26. november 2018

 

Allmennytt - utvalgte nyheter for allmennpraksis fra Helsebiblioteket

  Medlemsinfo sender ut et bidrag fra Alexander Wahl, redaktør for primærhelsetjeneste i Helsebiblioteket, med viktige fagnyheter for allmennpraksis.
 

Nesespray frarådes til barn under 12 år

 

Legemidler mot forkjølelse finnes i mange varianter, men virker de? Dette har tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) sett nøyere på.

En rask oversikt over forskningen på hvilke behandlinger som er effektive mot forkjølelse både for voksne og barn er å finne i oktoberutgaven av British Medical Journal.

Nesespray til barn 

I vår hjemlige Felleskatalogen er behandling med slimhinneavsvellende nesespray godkjent for barn fra 2 år og oppover.

Dette står i kontrast til BMJs artikkel som påpeker at forskning på behandlingens effekt hos barn er mangefull og at sikkerhetsprofilen er uklar. Derfor blir vanlig reseptfri nesespray frarådet brukt hos barn under 6 år, og bør brukes med forsiktighet hos barn mellom 6 og 12 år.

Det er et tankekors at preparatomtale (SPC)/Felleskatologtekster i for liten grad endres selv om medisinske autoriteter påpeker mangler i forskningsgrunnlaget.

Referanse

van Driel Mieke L, Scheire Sophie, Deckx Laura, Gevaert Philippe, De Sutter An. What treatments are effective for common cold in adults and children? BMJ 2018; 363 :k3786.

Hvor fant jeg nyheten?

BMJ Best Practice leverer en nyhetstjeneste som heter BMJ Best Practice Important updates. Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til oppslagsverket BMJ Best Practice til alle i Norge.

Praktisk prosedyre

 

Hjelpemidler i astmabehandlingen - PEF-måling. 

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. Videosnutten viser PEF måling som kan vises til astmapasienter for korrekt utførelse. 

Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no