Allmennytt - utvalgte nyheter for allmennfraksis fra Helsebiblioteket 22. januar 2019

  Medlemsinfo sender ut et bidrag fra Alexander Wahl, redaktør for primærhelsetjeneste i Helsebiblioteket, med viktige fagnyheter for allmennpraksis.

Søkelys på overbehandling 

Overbehandling og overutredning er både ressurskrevende og potensielt skadelig for pasientene. Tidsskriftet JAMA setter i en oversiktsartikkel søkelys på denne uheldige praksisen. 

 

I JAMA-artikkelen   trekker forfatterne frem studier som viser at opptil 1/3 av astmapasientene ikke har en godt dokumentert diagnose, at EKG-undersøkelser av friske pasienter ofte vil lede til mange andre unødvendige undersøkelser, at tilskudd av kalsium og D-vitamin ikke forebygger lårhalsbrudd og at pregabalin er en dårlig behandling mot isjias. I hospicer vil antipsykotika øke risiko for forverring av delirium, og på sykehus vil høysensitive troponinmålinger ofte gi falsk positive svar ved spørsmål om hjerteinfarkt.

Legeforeningen med støtte av Norsk Forening for Allmennmedisin lanserte i september 2018 kampanjen «Gjør kloke valg». Bevisstgjøringen rundt overbehandling bør fortsette i 2019!

Praktisk prosedyre- undersøkelse av hofter og bekken

 

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. Lenken viser til flere videosnutter som illustrerer fysikalsk undersøkelse av hofteregionen. Øvelse gjør mester.