Allmennytt - utvalgte nyheter for allmennpraksis fra Helsebiblioteket

Medlemsinfo 20. desember 2018
  Medlemsinfo sender ut et bidrag fra Alexander Wahl, redaktør for primærhelsetjeneste i Helsebiblioteket, med viktige fagnyheter for allmennpraksis.

Sunne aktiviteter mot ensomhet

 

Julen og andre høytider er en glede for sosialt velfungerende, men ofte en hard tid for de ensomme. Hva kan vi fastleger tilby den ensomme pasienten?

Fastlegen kjenner gjerne et ekstra trøkk rundt juletiden når tårene triller og Felleskatalogen ligger åpen. Men legemidler er ikke alltid det beste valget for pasientene.

«Social prescribing»

 

I Storbritannia vil man opprette  National Academy for Social Prescribing - «an online platform where training, guidance, research, and evidence based practice can be shared and discussed.»

Grunntanken er at sosiale og sunne aktiviteter hjelper mennesker som er nedbrutte eller ensomme, og også pasienter med andre lidelser. Opplegget foregår på Bromley by Bow Centre i London. Her gir veiledere, gjennom kartlegging og aktiv lytting, individuelle råd til pasientene basert på 30 aktiviteter som er billige eller gratis.

Tilbudet ligner Aktiv på dagtid, et tilbud for sykemeldte, men er utvidet til et bredere spekter med bl.a. korsang, svømmeopplæring og dans.

Referanse

Robinson Ann. Social prescribing: coffee mornings, singing groups, and dance lessons on the NHS. BMJ 2018; 363 :k4857

Praktisk prosedyre - undersøkelse av hjernenerver

 

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. Videosnutten minner om lærdom fra studieårene, lærdom som av og til må oppfriskes.

Helsebiblioteket ønsker alle lesere en aktiv og sosial julefeiring!

Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no