Det kreves ikke samtykke for oppslag i Reseptformidleren

Medlemsinfo 16. januar 2019

 

Forskriftsendringen for å kunne realisere pasientens legemiddelliste er vedtatt og trådte i kraft 01.01.2019.

Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav at leger (rekvirenter) skal innhente samtykke fra pasienten for å kunne se pasientens legemidler i Reseptformidleren. 

Innbyggere vil i stedet kunne blokkere helsepersonell fra tilgangen til å se deres legemidler (det kan gjøres på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE).