Forskningsnytt - Mai 2018

Fra undring til forskningsresultater

Ståle

- Hvilke prosjekter får støtte fra Allmennmedisinsk forskningsfond?

- Hvor starter man en forskerkarriere og hvordan?

- Hvilke prosjekter er nyttige for allmennlegers hverdag? 

Les intervju med Ståle Sagabråten, leder i fagrådet til Allmennmedisinsk forskningsfond. 

 

Nye kriterier skal hindre overforbruk

Nyborg

Forskningen hennes viser at det er et stort omfang av potensielt uheldig legemiddelbruk hos eldre i Norge. 

Det kan være at å ta bort legemidler kan være rett i seg selv, sier Gunhild Nyborg. 

Lenke til AMFF nyhetsartikkel. 

 

Tålmodighetsprøven

Høye

Hvordan gjennomføre en restriktiv antibiotikaforskrivning når man er usikker på om forskrivningen kommer til å hjelpe pasienten?

Sigurd Høye var en av de første på AMFF stipend. Han tok utgangspunkt i britisk forskning. Dette resulterte i "vent-og-se-resepter". 

Lenke til AMFF nyhetsartikkel. 

Stor uttelling for enkel oppfølging av rusforgiftning 

Vallersnes

Behandlingen av rusforgiftning i landets største legevakt, hva er suksessfaktoren?

Les intervju med Odd Martin Vallersnes- førsteamanuensis og kliniker på legevakten i Storgata. 

Lenke til AMFF nyhetsartikkel. 

 

Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no

Skribent og foto: Julie Kalveland

Les alle nyhetene på AMFFs hjemmesider under forskningsnytt. 

Banner