Forskningsnytt: Skal gjøre det enklere for fastleger å delta i forskning

Forskningsnytt 13. november 2018
PraksisNett
 
 
Over lengere tid har det pågått et arbeid for å få på plass et eget forskningsnettverk for allmennmedisin i Norge. Det nye millionprosjektet PraksisNett vil vil gjøre det enklere å få til samarbeid mellom fastleger.

 

Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no