Legeerklæringer til forsikring går digitalt via Norsk helsenett

Medlemsinfo 3. desember 2018

 

Legeerklæringer til forsikring går digitalt via Norsk helsenett – Gjensidige først ut til legekontorer i Østfold, Hedmark og Hordaland

 

 

Gjensidige har nå som første forsikringsselskap begynt å sende forsikringsmeldinger via helsenettet. I første omgang er det forespørsel om innhenting av helseinformasjon ved nytegning av forsikring som sendes elektronisk, men forespørsel om helseinformasjon ved oppgjør vil også bli sendt elektronisk i nær fremtid. Oppstarten er foreløpig begrenset til legekontorer i Østfold, Hedmark og Hordaland, men vil bli utvidet til resten av landet så snart løsningen har vist seg stabil både i legekontorene og i forsikringsselskapene. 

Dette er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for almennmedisin og forsikringsbransjen som har pågått en tid. Som del av dette arbeidet, er også innholdet i forsikringsbrevene standardisert. Teknisk sett benyttes en egen profil av dialogmelding både til forespørsel og svar på forespørsel. EPJ-løsningene Infodoc Plenario, CGM journal og System-X er alle klargjort og testet for å kunne ta imot og besvare forespørslene på en effektiv måte. Brukere av andre journalsystemer må ta opp med sine EPJ leverandører hvordan dette kan løses i deres systemer.

Inntil videre er det bare Gjensidige som sender elektroniske forespørsler. 15 andre forsikringsselskap har meldt interesse for å koble seg på løsningen. De første kommer på i løpet av første halvår 2019, hvor If og Sparebank 1 forventes å være først ute. 

Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no