Medlemsinfo 16.8.2018

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening.

Følg NFA - Klikk Facebookmerket

 

 

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten - PraksisNett

 

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten – PraksisNett – vil bli en nasjonal infrastruktur for bedre og mer relevant klinisk forskning i allmennmedisin. PraksisNett skal gjøre det mer forutsigbart og ryddig for fastleger å delta i forskning. Nettverket ledes av allmennmedisinske forskere ved UiB, UiO, NTNU, UiT og Uni Research/AFE Bergen, og vil samarbeide tett med AF, NFA og SKIL. 

Les mer her.

    

Fra Helsedirektoratet: Vaksiner alle på kontoret mot sesonginfluensa 2018!

 

Flere skal vaksineres mot sesonginfluensa i Norge: Medisinske risikogrupper, helsepersonell, svinerøktere og husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar. Målet er at vi skal oppnå 75 % dekning blant risikogrupper og helsepersonell. Tallene for 2016/17 tyder på en dekning blant eldre over 65 år på 38 %.

En utredning fra FHI og Hdir av kunnskap om og tiltak mot sesonginfluensa vil bli publisert i september i år.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag om å bidra til økt vaksinasjonsdekning blant helsepersonell, definert som «personer som arbeider i helsetjenesten og har pasientkontakt». Helsefaglig utdanning/yrkesstatus er således ikke et nødvendig kriterium for anbefalingen.

Vi anbefaler at alle allmennleger sørger for vaksinering mot sesonginfluensa, både for seg selv og medarbeidere, for beskyttelse av pasientene og av staben.

Den ordinære bestillingsfristen for årets vaksine gikk ut 1. mai, men det er fremdeles mulig å bestille doser fra FHI til bruk for helsepersonell. Send bestilling til:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/bestilling/

TrinnVis hjelper deg med GDPR

 

TrinnVis, kvalitetssystemet for helsevirksomheter har lansert en oppgradering som gjør det enkelt å oppfylle EUs personvernlov (GDPR). Etter innføringen av GDPR i Norge stilles det strengere krav til alle som behandler personopplysninger. Den gode nyheten er at det allerede finnes et rimelig styringssystem oppgradert til også å dekke de nye GDPR-reglene. 

TrinnVis samarbeider med Den norske legeforening, og medlemmer får TrinnVis til redusert pris. 

Les mer på: https://trinnvis.no/ 

KUPP 2018 - «Diabetes type 2 i allmennpraksis»

 

KUPP skal nå prøves ut i gruppeundervisning. Det er sendt ut et invitasjonsbrev til et utvalg leger i alle de fire helseregionene. Vi vil informere om kunnskapsbasert behandling, de nye medikamentene som har kommet på markedet og deres plass i behandlingen av Diabetes type 2. Vi håper at de som får tilbudet vil sette av tid i timeboken for en 20 minutters oppdatering eller 30 minutters gruppeundervisning hvor alle på legesenteret kan delta!

Det enkelte legesenter vil bli oppringt for avtale om besøk. 

Pasienter med søvnproblemer?

 

NFA anbefaler noen 'selvhjelpsfilmer' fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) og Norsk Helseinformatikk.

Se SOVno sin her. 

Se NHI sin her. 

 

 

Mye helse i at eldre blir mer bevisst sine alkoholvaner

 

Den største økningen i alkoholbruken i Norge finnes blant middelaldrende og eldre. Alt tyder derfor på at morgendagens eldre vil ha et høyere alkoholkonsum enn dagens og gårsdagens. Gjennom en ny kampanje fra Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse og Nasjonal kompetansetjeneste TSB, legges det opp til at eldre skal gjøre seg kjent med anbefalt alkoholgrense kontrollert for sin alder og sin medikamentbruk.

Kampanjen har også laget tre korte filmer. Se dem her og les mer på www.mestrerus.no 

Allmennytt - utvalgte nyheter for allmennpraksis fra Helsebiblioteket

  Medlemsinfo har i hver utgave et bidrag fra Alexander Wahl, redaktør for primærhelsetjeneste i Helsebiblioteket, med viktige fagnyheter for allmennpraksis.

Hvor ofte bør du gjøre risikovurdering av hjerte-karlidelser hos friske?

 

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte-karlidelser fra Helsedirektoratet anbefaler å bruke NORRISK 2 til å beregne 10 års risiko for kardiovaksulære hendelser. Men hvor ofte bør man sjekke dem som ikke trenger behandling? Svaret er individuelt avhengig av pasienten vi har foran oss. Men for dem som vi ikke behandler, kan vi godt vente en 8-10 års tid før neste risikoanalyse, foreslår en studie i British Medical Journal.

Pasientens preferanser vil også være interessante, men studien gir faglig støtte til unyttige kontroller av blodtrykk og kolesterol. Studien passer inn i Legeforeningens satsing på å redusere overutredning og overbehandling (Kloke Valg). Færre kontroller betyr mer tid til annet viktig arbeid.

Hvor fant jeg nyheten? 

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til British Medical Journal.

Praktisk prosedyre: Fjerning av føflekk med stansekniv

 

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv  spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. Videosnutten viser kirurgisk fjerning av liten føflekk med rund stansekniv. Inngrepet går raskt, men for mange vil det være en fordel med en demonstrasjon før man gjør prosedyren selv. Stansekniv er også et godt verktøy ved hudbiopsier i kanten mellom friskt og sykt vev.

 

Utlysninger 

 

Vil du bli veileder i allmennmedisin?

Deltakelse i to års veiledningsgruppe blir fortsatt obligatorisk i den nye spesialistutdanningen, og gruppeveilederne får en nøkkelrolle. Selv om fastlegeordningen er under press, er pågangen stor. Vi trenger flere veiledere, spesielt i Oslo- og Østlandsregionen.

Les mer her. 

 

Johan Selmer Kvanes' legat og Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat

Det er utlyst søknadsfrist til to legater. Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke og Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt. Søknadsfristen til Legeforeningen er 1. oktober 2018.

Hele utlysningsteksten er vedlagt her.

 

 

Norwegian Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice

The Commonwealth Fund, in collaboration with our co-sponsors, the Research Council of Norway and the Norwegian Institute of Public Health, is pleased to invite you to nominate a candidate for the 2019-20 Norwegian Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice.

The deadline for receipt of applications from Norway is November 12, 2018. 

 

Kurs og konferanser

NFA bekjentgjør her etter henvendelse fra arrangører, aktuelle kurs og konferanser med lenke til arrangørens hjemmeside

Primærmedisinsk uke 2018, 22. - 26. oktober!

 

I år kan man velge mellom hele 44 spennende kurs med variert tematikk. Blant årets nyheter er de kliniske emnekursene i allergiske og atopiske sykdommer, hudsykdommer, øyesykdommer og et klinisk emnekurs om ’helhetlig helseforståelse’. 

Meld deg på her. 

Hurtigrutekurset 2018

 

26. oktober - 30. oktober på M/S Finnmarken. Tema for årets kurs er ungdomshelse. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 19 timer for spesialiteten allmennmedisin og med 4 valgfrie timer. Utdanningsfond II kan søkes for dekning av utgifter til reise og opphold.  

Meld deg på her. 
 

Nordic Pre-Congress for young GP's

 

Aalborg, Denmark, the 15th-16th of June 2019. We hope the weekend will inspire us to look into the future of General Practice, the way we want it to be.

GP-trainees, young general practitioners within the first 5 years of Practice and all young doctors with an interest in General Practice are welcome. You must also attend the Nordic Congress. More information to follow, but save the date already now!

The Nordic Congress of General Practice will be in Aalborg, 17.-20. june 2019 –See videoabout the conference or sign up for the newsletter.

 

Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no