Medlemsinfo 19.9.18

Følg NFA - Klikk Facebookmerket

 

 

Primærmedisinsk uke 2018, 22. - 26. oktober!

 

Påmeldingsfristen for PMU 2018 nærmer seg. Flere kurs er allerede fulltegnet, noen har bare noen få plasser igjen, men det er fortsatt ledige plasser på mange spennende kurs. Vi kan nevne kurs om hudsykdommer, helhetlig helseforståelse, praktisk gynekologi, migrasjonshelse, trafikkmedisin, psykiske lidelser i svangerskapet og mange flere. Se hele kurslisten på www.pmu2018.no.

Bruk anledningen til å treffe kollegaer og gi deg og dine medarbeidere muligheten til et faglig løft! 


Meld dere på her innen 25 september!
    

NFA deltar i Gjør kloke valg kampanjen: Mer er ikke alltid bedre

 

Legeforeningens Kloke Valg – kampanje bygger på erkjennelsen av at helsevesenet i mange tilfelle utreder og behandler for mye, til skade for pasienten. Fagmedisinske foreninger har kommet med eksempler på dette, først og fremst rettet til legene. Kampanjen anbefaler  befolkningen å stille legen spørsmål som kan føre til at overdiagnostikk unngås. Les anbefalingene på kloke valg nettsiden. 

NFA har utarbeidet sine egne anbefalinger, les dem på nettsiden vår

Bli mentor for medisinstudenter

 

NFAs mentor ordning er godt mottatt blant leger og studenter. Medisinstudenter får her anledning til å knytte seg til fastleger i sitt hjemmedistrikt. Registrer deg som mentor på NFAs hjemmeside og bidra til å gi medisinstudenter et innblikk i allmennmedisinsk fag- og yrkesutøvelse. Det kreves ingen spesiell kompetanse eller tidligere erfaring fra studentundervisning eller -veiledning. 

Les mer og registrer deg her.

 

Nytt om digitalisering av sykemeldingen 

 

Fra 31. august kunne også frilansere og selvstendig næringsdrivende sende digital søknad om sykepenger. Det betyr at de ikke trenger sykmeldingen på papir, med mindre de ber om det selv. 

Les mer her.

 

Er pasientopplysningene trygge hos deg? 

 

Med GDPR er det nye krav til behandling av alle pasientdata- ikke bare de som lagres i journalen. Ta en enkel test på TrinnVis for å se hvordan du ligger an i henhold til personvernkravene.

 

Les mer å ta testen her.

Kliniske legemiddelutprøvninger i norsk allmennlegepraksis

 

Cand.med. Anja Maria Lyche Brænd ved Institutt for helse og samfunn forsvarte 28. august sin avhandling: Clinical drug trials in Norwegian general practice A study of a 10-year cohort of trials identified from applications to the Norwegian Medicines Agency 1998-2007. Kliniske studier av legemidler danner basis for det vi vet om hvordan legemidler virker på pasienter. Manglende studier fra allmennpraksis kan bety at vi ikke vet med sikkerhet hvor godt legemidler virker når de skrives ut i vanlig norsk allmennhelsetjeneste. Brænd   undersøkte om studieartiklene gav tilstrekkelig informasjon til at leseren kunne vurdere om studieresultatene var overførbare til andre sitasjoner, og fant at viktig informasjon ofte ble utelatt.

Les mer her.

Allmennytt - utvalgte nyheter for allmennpraksis fra Helsebiblioteket

  Medlemsinfo har i hver utgave et bidrag fra Alexander Wahl, redaktør for primærhelsetjeneste i Helsebiblioteket, med viktige fagnyheter for allmennpraksis.

Ingen gevinst med hyppig benmassemåling

 

Benmassemåling er fornuftig ved mistanke om osteopeni eller osteoporose. Men etter målingen får pasienten ofte råd om å gjenta målingen om 2 år.

I Nasjonal veileder for endokrinologi anbefales benmassemåling etter 2 år dersom pasienten får antiresoptiv behandling. Denne praksisen står i kontrast til American College of Physicians guidelines om osteoporose hvor det frarådes benmassemåling de fem første årene man behandler.

For pasienter med osteopeni uten behandling gir det heller ingen gevinst med hyppig benmassemåling. I en studie fra JAMA kunne man ikke se noen gevinst med kontrollmåling åtte år etter første kontroll.

Årsaken til dette ligger i at individuell benmassemåling gir upresise resultater med stor grad av variabilitet. Mer informasjon om dette finner du i en forelesning av professor James McCormack på YouTube om tolking av laboratorieresultater.

Det er på tide å oppdatere både veileder i endokrinologi og egen praksis!

Praktisk prosedyre: Glasgow Coma Scale

 

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkivspesielt myntet på allmennleger i spesialisering. Videosnutten viser hvordan man kan prøve å huske Glasgow Coma Scale som brukes før transport inn til sykehus av alvorlig syke pasienter. I praksis er det vanskelig å memorere algoritmer i en kaotisk situasjon med stor tidsnød. Bruk gjerne Legevaktshåndboken sin app og slå opp på GCS og husk å notere klokkeslett. Helsebiblioteket gir gratis tilgang til Legevakthåndboken.

 

Kurs og konferanser

NFA bekjentgjør her etter henvendelse fra arrangører, aktuelle kurs og konferanser med lenke til arrangørens hjemmeside

Nordic Congress of General Practice 2019

 

The Nordic Congress of General Practice builds on a rich tradition of pioneering research in general medicine. This event will have a special focus on core values, current challenges and changing practice.

Aalborg 17.-20. juni 2019. 

http://www.nordicgp2019.dk/

 

Meld deg på Lungedagene 7.-10. november

 

Lungedagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Det avholders også egne sesjoner for medarbeidere.

Les mer og meld deg på her.
 

Velkommen til Vinterkurset 17.-18. januar 2019

 

Kurset arrangeres av Universitetet i Bergen på Scandic Flesland Airport og tema er 'Ønsket og uønsket variasjon i allmennpraksis.' Kurset er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs i allmennmedisin. Påmeldingsfrist er 1. november 2018.

Les mer og meld deg på her.

Hurtigrutekurset 2018

 

Det er fortsatt noen ledige plasser på Hurtigrutekurset 26. - 30. oktober på M/S Finnmarken. Tema for årets kurs er ungdomshelse. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 19 timer for spesialiteten allmennmedisin og med 4 valgfrie timer. Utdanningsfond II kan søkes for dekning av utgifter til reise og opphold. Det er fortsatt noen ledige plasser. 

Meld deg på her.
Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no