Medlemsinfo 26.10.18

Følg NFA - Klikk Facebookmerket

 

 

God oppslutning om årets PMU

 

Denne uken har det vært Primærmedisinsk uke for primærleger og medarbeidere på legekontor med nesten 1300 deltakere hvorav 70% leger. Kongressmottoet har vært Helse og håp – på jorden et sted, inspirert av et dikt skrevet av André Bjerke (1918–85). Diktet "På jorden et sted" er en påminnelse om at vår klode er alle menneskers hjem og at vi bærer med oss og i oss drømmer og håp om tilhørighet, trygghet og et godt liv med god helse. Det har vært 40 ulike kurs, plenumsforelesninger og flere kulturelle begivenheter.

Avbildet er Anna Stavdal som holdt åpningsforedraget om internasjonalt arbeid for primærhelsetjenesten, Tom Sundar, leder i PMU arrangementskomite og Marit Hermansen, president i Legeforeningen som åpnet hele kongressen.

Følg PMUs facebookside.

Gjør kloke valg kampanjen: Mer er ikke alltid bedre

 

Kloke valg er for tiden på lanseringsturne til Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, hvor det holdes åpne møter. For å følge med se nettsiden eller følg Kloke valg på facebook og instagram

SKIL vil tilby et kurs i «Gjør Kloke Valg» i 2019. I nteresserte  kan melde seg til SKIL sitt nyhetsbrev for å få oppdatert informasjon.

NFA Gratulerer Anna Stavdal som påtroppende president i Wonca World!  

 

Anna Stavdal, fastlege i Oslo og mangeårig frontfigur i norsk, nordisk og europeisk allmennmedisin, ble 16. oktober valgt til påtroppende president i Wonca World - under verdenskongressen i Seoul. 

Fra før er hun president i Wonca Europe, og nå skal hun ha to år som «president elect» før hun inntar embetet i 2020-22.

Les intervjuet Utposten gjorde av Anna Stavdal i mars 2017.

4.9 millioner ekstra til rekruttering av fastleger – din kommune kan søke om tilskudd

 

Helseministeren har økt tilskuddet til rekruttering av fastleger i år, for at flere kommuner kan få hjelp til å rekruttere fastleger. NFA oppfordrer fastleger til å gå i dialog med sin kommune for å søke. 

Les mer om søknadsprosessen og tildelingskriterier her.

NAV digitaliserer og automatiserer foreldrepengeområdet

 

Dette er viktig for gravide som ennå ikke har søkt om foreldrepenger. Tidspunkt for når en kan søke om foreldrepenger endres og krav om terminbekreftelse vil bli lempet på i løpet av høsten. 

I denne omgang følger en nyhetsnotis om at søknadstidspunkt for foreldrepenger er flyttet for gravide som starter sin permisjon i 2019. Dette vil for noen gravide gjelde allerede fra 16. oktober. 

Les mer her. 

Generell veileder og akuttveileder i pediatri

 

Takket være en stor dugnadsjobb blant landets barneleger og en vilje til å dele, så har vi akuttveileder og generell veileder for behandling av barn gratis tilgjengelig på norsk, skrevet av norske barneleger. 

Disse er også kommet i mobilversjon, alltid oppdaterte og synkrone med nettversjonen.

Har du et ønske om å påvirke fremtidens journalsystemer? SKIL utfører undersøkelse på vegne av EPJ-løftet, og ønsker vi dine synspunkter!

 

Det er flere funksjoner som enten nylig har blitt eller vil bli lansert i våre journalsystemer og har du 3 ledige minutter kan du gi et viktig bidrag til din fremtidige IT-hverdag!

Som vanlig donerer SKIL penger til Leger uten Grenser avhengig av antall svar!

Svar på undersøkelsen her. 

Innvandrere i Oslo bruker Legevakten mer enn resten av befolkningen

 

Sven Erik Ruud disputerte 5. Oktober ved UiO med avhandlingen: 'Immigrants’ utilization of a public emergency primary health care clinic in Oslo: A cross-sectional study among walk-in patients at Oslo Accident and Emergency Outpatient Clinic'. Forskeren har sett på innvandreres bruk av den offentlige legevakten i Oslo, pasientenes egen hastegradsvurdering og årsaker til valg av legevakt fremfor fastlege for akutt henvendelser. Les mer her. 

NFA gratulerer!

Allmennytt - utvalgte nyheter for allmennpraksis fra Helsebiblioteket

  Medlemsinfo har i hver utgave et bidrag fra Alexander Wahl, redaktør for primærhelsetjeneste i Helsebiblioteket, med viktige fagnyheter for allmennpraksis.
 

Trening øker gangdistanse hos pasienter med claudicatio intermittens

 

En systematisk oversikt fra Cochrane Library viser at trening gir pasienter med åreforkalkninger i beina mulighet til å gå lengre distanser. For pasienter med mild til moderat claudicatio anbefales metodisk trening i tre måneder. En oppdatering av en systematisk oversikt fra Cochrane Library slår fast at den positive effekten med økt gangdistanse etter treningsprogrammet vedvarer i minst to år. Treningen vil imidlertid ikke forbedre ankel-arm indeks, amputasjonsfrekvens eller mortalitet.

Fastleger bør motivere egnede pasienter til å gjøre en innsats i en avgrenset periode selv om det kan være ubehagelig med hypoksisk leggsmerte under treningen. Belønningen vil være lett målbar i form av økt gangdistanse. I snitt vil pasientene kunne gå 100 meter lenger uten smerter dersom treningsprogrammet gjennomføres.

Denne systematiske oversikten hjelper legene i samvalgsituasjonen med pasientene. Når vi vet at treningen ikke bedrer mortalitet og amputasjonsfrekvens, er det lettere å akseptere pasientvalget om å la være å trene.

Hvor fant jeg nyheten?

Cochrane Library oppdateres kontinuerlig, men mange av studiene er ikke nødvendigvis relevante for primærhelsetjenesten. Imidlertid finnes det en gruppe på New Zealand som gjør jobben med å filtrere nyheter fra Cochrane Library for allmennleger. De sender ut nyhetsbrevet PEARLS (Practical Evidence About Real Life Situations). Du kan selv abonnere på nyheter fra PEARLS  -helt gratis. 

Praktisk prosedyre - Gynekologisk undersøkelse

  Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. Videosnutten viser gynekologisk undersøkelse på en metodisk måte. Selv erfarne leger vil kunne få tips her som forbedrer kvaliteten på undersøkelsen. Obs - norske anbefalinger om cytologi screening avviker betydelig fraamerikanske.

 

Kurs og konferanser

Nordic Congress of General Practice 2019

 

The Nordic Congress of General Practice builds on a rich tradition of pioneering research in general medicine. This event will have a special focus on core values, current challenges and changing practice.

Aalborg 17.-20. juni 2019. 

http://www.nordicgp2019.dk/

Ønsker du faglig påfyll om kreftbehandling og oppfølgingen av kreftpasienter? Nå har du muligheten!

 

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling skal styrke kvaliteten på tjenestetilbudet innen palliasjon i helseregionen Sør-Øst. I samarbeid med Den norske legeforening arrangerer vi nå kurs for allmennleger den 7. – 8. februar 2019. Kurset setter fokus på hvilke utfordringer allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen ved behandling av kreftpasienter.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som 16 timer med videre-/etterutdanning. Pris: 3400 kr. 

Les mer og meld deg på her

Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

 

Velkommen til Bodø og konferansen "Leve hele livet" som går av stabelen på Scandic Havet 12. og 13. mars 2019. Kurset gir 15 poeng som klinisk emnekurs i alders og sykehjemsmedisin. Se program og meld deg på her.

Skal du opparbeide Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin?

 

Velkommen til kurs i alders og sykehjemsmedisin på Scandic Hell Stjørdal 21. – 23. november. Påmeldingsfristen er 4. november.

Les mer og meld deg på her.

NFAs faggruppe for astma og kols i samarbeid med Lunger i Praksis inviterer til: 

 

Lungedagene 2018 7-10. November i Oslo, fortsatt ledige plasser!

1 eller 2 nyttige emnekurs med fokus på astma, allergi kols og luftveissykdommer. 

Hele kontoret kan delta, det blir også  egne sesjoner for legekontorets medarbeidere. 

Påmelding og informasjon.

Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no