Medlemsinfo 3.5.2018

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening 

 

 

NFA mener

NFA mener

NFAs faggruppe for astma og KOLS er bekymret for konsekvensene av SLVs innføring av generisk bytte av inhalatorer som inneholder formoterol/budesonid og salmeterol/flutikason. Faggruppa har i høringsinnspill til SLV har vist faglig dokumentasjon for vår motstand.

Når SLV nå likevel velger å innføre dette - mot råd fra ett samlet faglig miljø og pasientorganisasjonene – minner NFA om at ekstra oppfølging av disse pasientene er nødvendig.  Det er stor fare for dårligere sykdomskontroll ved generisk bytte på apotek, fordi viser at etterlevelsen reduseres signifikant hos denne pasientgruppen  

Les mer her. 

Allmennmedisinsk våruke 2018

Tønsberg

Allmennmedisisnk våruke ble avholdt i Tønsberg 23.-27. april. NFAs årsmøte var på torsdagen, hvor det blant annet ble diskutert om det skal være en norm/standard for fastlegekontor og hva den skal inneholde.

Les hele leders tale på NFAs hjemmeside

Endring av resultatenhet for HbA1c fra % til mmol/mol

Blodprøve

Analysen HbA1c brukes til både diagnostikk og oppfølging av pasienter med diabetes.  Nasjonalt fagråd for diabetes har bestemt at Norge fra og med den 30. september 2018 skal gå over fra % til  SI-enheten mmol/mol, som nå brukes i de fleste europeiske land.  

Det er viktig å være klar over at variasjonskoeffisienter (CV) for HbA1c målt i % er lavere enn CV for HbA1c målt i mmol/mol og at disse derfor ikke kan sammenliknes.

Noklus i samarbeid med Diabetesforbundet vil være med i implementeringsarbeidet med utarbeidelse av informasjonsmateriell.  

NFAs politikk på samarbeid mellom fastleger og sykehus

samhandling illustrasjon

NFAs faggruppe i samhandling som ledes av Bente Thorsen, har utarbeidet anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus. Dokumentet er oversendt RHFene og NFA håper på enighet om at dette kan bli et fellesdokument.

Les dokumentet her. 

 

Allmennytt - utvalgte nyheter for allmennpraksis fra Helsebiblioteket

Medlemsinfo har i hver utgave et bidrag fra Alexander Wahl, redaktør for primærhelsetjeneste i Helsebiblioteket, med viktige fagnyheter for allmennpraksis.
 

Screening for prostatakreft host fastlegen med prostatapalpasjon frarådes

Stadier av prostatakreft illustrasjon

Mange leger screener pasientene sine med PSA og prostatapalpasjon når pasienten ber om en helsesjekk.

Det er vel kjent at PSA screening hos symptomfrie menn frarådes pga manglende helsegevinst. Nå viser en ny metaanalyse i Annals of Family Medicine at sensitiviteten ved Digital rectal examination (DRE) er anslått til 0,51, spesifisiteten 0,59 og prediktiv verdi for å finne prostatakreft i primærhelsetjenesten er anslått til kun 0,41 hos symptomfrie menn.

Forfatterne konkluderer med at det er manglende evidens for at dette er en hensiktsmessig undersøkelse. Studien egner seg som et grunnlag for diskusjon i smågrupper.

Hvor fant jeg nyheten?

New England Journal of Medicine har en egen nyhetstjeneste som heter NEJM journal Watch. Man kan legge inn egen e-postadresse for abonnement her.

Praktisk prosedyre: Fjerning av fremmedlegeme i nesen

Illustrasjonsbilde av et nys

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. Dersom en liten tass har puttet noe inn i nesen, anbefales prosedyren med å blåse ut fremmedlegemet. Dette er beskrevet i Legevakthåndboken.

Om ikke det lykkes, kan instrumentell fjerning (video) benyttes.

 

 

Allmennlegers erfaringer som portvakt

Stein Nilsen bilde

Stein Nilsen, fastlege i Bergen, forsvarte sin ph.d. ved UiB 12. april. Han har beskrevet hvordan såvel forholdet til pasienten, legens egne følelser og hensynet til en riktig fordeling av helse- og velferdsgoder påvirker allmennlegens portvaktsoppgave.  Allmennlegenes evne til å løse portvaktoppdraget kan styrkes gjennom bedre kompetanse i klinisk kommunikasjon, en tryggere fagetisk forankring og et tydelig overordnet politisk mandat til å utøve portvaktoppdraget.

NFA gratulerer!

Hudkreftdagen 23. mai - Norge ned fra hudkrefttoppen

Føflekker

Hudkreftdagen arrangeres for det 4. året på rad i samarbeid med hudlegene og Euromelanoma-kampanjen. Målet med dagen er å få oppmerksomhet om faresignaler for føflekkreft (melanom), og om hvordan sykdommen kan forebygges. Les mer om det her.

Hele 2114 nordmenn fikk føflekkreft i 2016. Føflekkreft er den kreftformen som øker mest og Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst. Den viktigste årsaken er solingsvaner og bruk av solarium. 379 døde av føflekkreft og annen hudkreft – mer enn én om dagen. Vi er det landet i Europa som har høyest dødelighet av kreftformen. En av grunnene er at mange kommer sent til legen.

Plakat og folder til venterom kan bestilles her. 
Kurs og konferanser NFA bekjentgjør her etter henvendelse fra arrangører, aktuelle kurs og konferanser med lenke til arrangørens hjemmeside

Revidert retningslinje for svangerskapsomsorgen lanseres i Helsedirektoratet 6. juni

Illustrasjonsbilde gravid mage

For interesserte leger: meld deg på her. Seminaret strømmes også direkte på Helsedirektoratets FB og YouTube-sider. Det fokuseres særlig på endringer i forhold til den nåværende retningslinjen, og bl.a. fastlege og nestleder i NFA Ståle Sagabråten holder et innlegg. NFA har vært sterkt kritisk til anbefalingene om glukosebelastning av gravide.
Preventing Overdiagnosis 2018
Kanal

Winding back the harms of too much medicine

Konferansen er i København fra 20. – 22. august.

Konferansen er godkjent i etterutdanning i allmennmedisin. Spesialister i allmennmedisin kan søke om dekning av reise og oppholdsutgifter Legeforeningens fond II

 Frist 30. april. Meld deg på nå. 

 
Nettkurs for allmennleger
Illustrasjonsbilde av en datamaskin

Legeforeningens nettkursportal tilbyr 166 timer poenggivende nettkurs for allmennleger.

Les mer her.

Påminnelse: Wonca 2018 - Krakow, Polen
 Plakat for WONCA 2018

Fra 24 – 27. mai 2018 i ICE Krakow Congress Centre. Tema: : Family Medicine: Quality, Efficiency, Equity.

 Les mer her.

PMU 2018
PMU

Helse og håp – på jorden et sted!

Hold av 22.-26. oktober til Primærmedisinsk uke (PMU) i Oslo 2018
PMUs hovedarena blir Radisson Blu Scandinavia Hotel, i hjertet av hovedstaden!

Ukeskurs, 2-dagers kurs, 3-dagerskurs, emnekurs og dagskurs.

Se kursoversikten allerede nå. 
Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no
Footer NFA