Nytt hjelpemiddel til analyser ved kliniske problemstillinger

Noklus kommer med anbefalte analyser ved kliniske problemstillinger i primærhelsetjenesten

Medlemsinfo 13. desember 2018

  

Noklus har som formål å bedre kvaliteten på den medisinske laboratorievirksomheten. For å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten, er det nå utarbeidet en anbefaling for bruk av analyser ved ni ulike kliniske problemstillinger. Dette er utarbeidet som et hjelpemiddel til allmennlegene. De ni problemstillingene inkluderer blant annet utredning for overvekt, hypertensjon og årskontroll av diabetes. 

Se Noklus sin hjemmeside og anbefalingene her. 

Se omtale i Dagens medisin her.