Påskehilsen fra Petter Brelin

God påske illustrasjonsbilde
God påske illustrasjonsbilde

Kjære kollega.

Vi går igjennom utfordrende tider for norske fastleger og norsk allmennmedisin. Rekrutteringen er stoppet opp i mange områder, oppgavene hoper seg opp på kontorene og mange sitter stadig lenger utover kveldene. Rammebetingelsene bedres ikke mens arbeidsbelastning og oppgaver stadig blir mer krevende. Vi, og flere med oss, har sagt fra i lang tid. Det mangler ikke på oppmerksomhet og forståelse, men det er så langt ikke kommet noe som faktisk hjelper oss.

Vi kan ikke bygge en helsetjeneste og et fag på oppmerksomhet og forståelse. Vi trenger tiltak. Tiltak som gjør jobben som fastlege attraktiv for unge leger. Tiltak som gjør at erfarne leger blir i jobben og gleder seg til en ny arbeidsdag. Det vi har fått løfte om, trepartssamarbeidet og evaluering av ordningen er fint, men jeg tviler på at unge leger vil flokke seg om fastlegetjenesten som et resultat av at ordningen evalueres.

NFA har arbeidet med å skape bedre arbeidsvilkår. Ved å arbeide for større trygghet og bedre kontroll med oppgavene som strømmer på fastlegekontorene håper vi at vi skal få entusiasmen tilbake. Vi skal kunne se våre unge kolleger i øynene når vi inviterer dem inn til et viktig, spennende og krevende yrke. Vi vil kunne ta dem godt imot i et kompetent og ivaretagende fagmiljø der vi har nok veiledning og kompetanse til at de skal føle seg trygge når de begynner som fastleger.

NFA arbeider på flere områder for å forbedre oppgaveforvaltningen, bedre samarbeidet med andre aktører og utvikle faget.

  • Vår faggruppe i samhandling har ferdigstilt et dokument som vi skal bruke mot spesialisthelsetjenesten. I dokumentet slår vi blant annet fast at vi ikke skal få de merkantile oppgavene fra sykehusene, men at vi skal overta medisinske oppgaver når det er lagt til rette for det.
  • NFA og IT-utvalget har startet en prosess sammen med myndighetene for å tilrettelegge for at de som ønsker det skal kunne ta i bruk video på fastlegekontoret.
  • Vi har, sammen med norsk fysioterapeutforbund, foreslått en ny samarbeidsform mellom fastlege og fysioterapeut som vi kaller knutepunktmodellen. Vi tror denne modellen vil lette og styrke arbeidet med de som trenger rehabilitering og behandling for muskel skjelettlidelser.
  • Vi har et prosjekt sammen med norsk psykiatrisk forening der vi forsøker å gjøre noe med avvisninger i DPS.
  • Vi har også startet et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen om sosial ulikhet i helse og helsetjenester. Fastlegeordningen er sosialt utjevnende. En slik ordning skal vi passe på.

Det er mange ting å glede seg over som fastlege. Jobben vi gjør er viktig, samfunnet trenger oss. Fastlegen står sterkt i samfunnet, det skal vi minne oss selv og alle andre på. Det er morsomt å kunne fortelle at når du setter deg ned for å slappe av etter en skitur i påsken, kan du glede deg over at vår video "Fastlegen er der" vil bli vist på "reklamefrie dager" på TV2.

Fastlegen er der i dag, NFA skal arbeide for at fastlegene også er der i årene som kommer.

God påske!