Norsk forening for allmennmedisin

Høringsuttalelser

Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften 31.5.2021