Norsk forening for allmennmedisin

Høringsuttalelser

Høring – Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress 23.2.21

Til Legeforeningen

23. februar 2021
16. april 2021