Norsk forening for allmennmedisin

Høringsuttalelser

Høring - justering av takster i primærhelseteam 26.5.2021