Norsk forening for allmennmedisin

Høringsuttalelser

Høringssvar - forslag om endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk 13.2.21

13. februar 2021
16. april 2021