Norsk forening for allmennmedisin

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften 7.9.2021