Norsk forening for allmennmedisin

Styret

Årsmøter og årsmeldinger

Årsmøter

Norsk forening for allmennmedisins årsmøte avholdes elektronisk torsdag 29. april fra kl. 13.00-17.00. 

Meld deg på her: Årsmøte Norsk forening for allmennmedisin 2021 (legeforeningen.no)

Forslag til styret kan sendes til nfa@nfa.legeforeningen.no

Sak 1
Innkalling
Valg av ordstyrer, referenter og tellekorps


Sak 2
Dagsorden
Forretningsorden


Leders tale


Sak 3
Årsmøtedebatt "Videokonsultasjoner – erfaringer gjennom en pandemi"

 

Sak 4
Utdeling av priser – to ganger Skribentpris og en Løvetannpris 


Sak 5
Årsmelding 2020

 

Sak 6

Vedtektsendringer

Sak 7

Innkomne forslag


Sak 8

Signert uttalelse fra ledelsen 2020
Signert regnskap 2020
Signert revisjonsberetning

 

Sak 9
Forslag til vedtak budsjett 2022
Forslag til budsjett 2022
Forslag til budsjett per aktivitet 2022
Honorarutvalgets innstilling


Sak 10
Valg av NFA styre og valgkomite

Valgkomiteens innstilling til NFA styret

NFA styrets innstilling til valgkomite


Sak 11
Fastsettelse av tid og sted for årsmøtet 2022