Norsk forening for allmennmedisin

Styret

Årsmøter og årsmeldinger

Årsmøter

Norsk forening for allmennmedisins årsmøte blir avholdt under Våruka på Fornebu torsdag 12. mai fra kl. 13.00-17.30. 

Forslag til styret kan sendes til nfa@nfa.legeforeningen.no
Meld deg på årsmøtet her 

Dokumentene til årsmøtet legges ut her, og vil av hensyn til miljøet ikke bli trykket opp.  

Sak 1
Innkalling
Valg av ordstyrer, referenter og tellekorps

Sak 2
Dagsorden
Forretningsorden

Sak 3: Leders tale

Sak 4: Hilsen fra president i WONCA

Sak 5: Årsmøtedebatt
Fastlegen og den gamle. Kontinuitet og omsorg til livets slutt, eller er kontinuiteten en Prokrustes seng?
Bakgrunnsnotat

Sak 6: Priser
Utdeling av Løvetannprisen og Skribentprisen

Sak 7: Styrets arbeidsprogram

Sak 8: Årsmelding 2021

Sak 9: Vedtektsendringer

Sak 10: Regnskap
Signert uttalelse fra ledelsen 2021
Signert regnskap 2021
Signert revisjonsberetning

Sak 11: Budsjett
Forslag til vedtak budsjett 2023
Forslag til budsjett 2023
Forslag til budsjett per aktivitet 2023
Honorarutvalgets innstilling

Sak 12: Valg av Underutvalg og FAUNA
Valgkomiteens innstilling

Sak 13: Årsmøte 2023
Fastsettelse av tid og sted for årsmøtet  

Referat fra årsmøtet 2022.