Norsk forening for allmennmedisin

Medlemsbrev fra leder

Nettkurs for allmennleger

Utdanningsseksjonen i Legeforeningen tilbyr et stort utvalg av nettkurs. Her presenteres noen kurs som er aktuelle for allmennleger.
26. mai 2016
 For å gjennomføre nettkurs, gå til nettkursportalen fra høyre meny (som medlem) på denne siden 

Ved spørsmål om nettkurs, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Overvekt, fedme og fedmekirurgi 

 

Illustrasjonsbilde av balansen mellom fet mat og sunn matKurset er godkjent med 4 timer i etter- og videreutdanningen. Hos pasienter med sykelig fedme er forekomsten av psykiske lidelser høy og hos pasientgruppen som gjennomgår bariatrisk kirurgi er forekomsten svært høy. Kurset er tverrfaglig og vil gjøre kursdeltakeren bedre i stand til å samarbeide med andre faggrupper om oppfølging av disse pasientene. Kurset tar utgangspunkt i kasuistikker og omhandler blant annet utredning, behandling, indikasjon for operasjon, de ulike fedmekirurgiske inngrep, postoperativ oppfølging, endringsmotivasjon og endringer i selvbildet ved vektnedgang.

Kursdeltakere skriver:

- Oversiktlige moduler i et nettkurs som har gitt god kunnskap om fagfeltet. God informasjon om referanser

- Veldig kjekt kurs. Fint og pedagogisk laget. Likte spesielt godt eksemplene som ble fulgt gjennom hele kurset, og den motiverende samtalen med lege pasient og link til nyttige nettsider.

Luftveisinfeksjoner, antibiotika og resistens

 

Illustrasjonsbilde - utdeling av piller

Kurset er godkjent med 6 timer i etter- og videreutdanningen. Antibiotikaresistensen i Norge, Europa og resten av verden er økende. For å snu utviklingen må antibiotikaforskrivingen begrenses i størst mulig grad, og allmennlegenes forskrivingspraksis har avgjørende betydning ettersom 85% av all human antibiotika skrives ut av fastleger og legevakter. Modul 1 i kurset omhandler antibiotikabruk og resistensutvikling generelt, mens modul 2-6 tar for seg de fem viktigste luftveisinfeksjonene enkeltvis. Kurset er kasuistikkbasert og deltakerne vil lære om utredning, diagnostisering og anbefalt behandling ved de ulike infeksjonene.

Informasjonssikkerhet på legekontor - Normen  

 

Illustrasjonsbilde av en lege

Kurset er godkjent med 2 timer i videre- og etterutdanningen. Kurset hjelper leger og medarbeidere til å etterleve regler om informasjonssikkerhet. Det guider ansvarlig lege gjennom utfylling av Mal for internkontroll (alternativt TrinnVis), og opplærer medarbeidere i gode rutiner.

Fordøyelse og tarm  

 

Illustrasjonsbilde av en undersøkelse

Kursmoduler om fordøyelsessykdommer opprinnelig utviklet for spesialiteten indremedisin. Irritabel tarm, Cøliaki og matvareintoleranse, Polypper og kolorektal kreft, Gallesteinssykdom, Ulcussykdom, Helicobakter pylori, Kronisk diaré, Funksjonell dyspepsi med mer ligger fritt tilgjengelig som e-læringsmoduler på nettkursportalen.I allmennlegers videre og etterutdanning er disse modulene delt inn i tre separate nettkurs, godkjent med henholdsvis fem, seks og sju kurspoeng.

Helfo  

 

HELFO logo

Legeforeningen har i januar 2016 publisert det valgfrie totimers nettkurset HELFO. Kurset er godkjent med to kurspoeng i etterutdanningen for allmennmedisin. Kurset tar for seg bruk av blå resept, regelverk for individuell stønad, andre stønadsområder, regelverk om refusjon og direkte oppgjør og takstsystemet.