Referat fra styremøte i NFA 23.4.18

Godkjent på styremøte 22. mai.

Sted:    Quality hotel Tønsberg, møterom Vasholmen

 

Saksnr.

Sak

52/18

Fagpolitisk runde:

 

 

Referater/oppfølgingsaker

 

53/18

Referat fra forrige styremøte  - godkjent

102/17

 

Våruka 2018 – oppdatering

Årsmøte – gjennomgang

 

Oppnevninger og representasjoner

54/18

Allmennlege til de Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

55/18

 

 


Høringer under arbeid:

 

Ny høring – Pakkeforløp gravide og rusmidler

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/pakkeforlop-gravide-og-rusmidler/hoeringsgrunnlag/

Frist: 7. mai. AP

 

Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/rapport-om-handtering-av-enhetspriser-for-legemidler-og-prinsipper-for-rutiner-for-prisinformasjon/hoeringsgrunnlag/

Frist: 7. mai.

 

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/hoeringsgrunnlag/

Frist 24. mai.

 

 

Orienteringssaker

 

Annet/vedtakssaker

56/18

Alders og sykehjemsmedisin: Sakkyndig komitee sykehjemsmedisin (varamedlem)

57/18

Bekymringsmelding om helsetilbudet til transpersoner

58/18

Prinsipprogrammet til engelsk

59/18

Støtte til deltagelse i styreseminar for NRR styret

60/18

Arbeidsmøte høsten 2018?

61/18

Grunnlagsdokument for PKO anno 2018

 

Eventuelt