Norsk forening for allmennmedisin

Styret

Vedtekter

Sist endret i årsmøtet 12.mai 2022

Kapittel 1 - Navn, formål og organisasjon

Kapittel 2 - Medlemskap

Kapittel 3 – Organisasjon

Kapittel 4- Sekretariat og økonomi

Kapittel 5 - Vedtektsendringer