Fremdriftsrapport for AFU-stipendiater

Du må innhente en uttalelse fra veilederen din før du sender rapporten.

Fremdriftsrapport

Neste trinn

Har du kommet i gang med prosjektet?

Har du etablert kontakt med veilederen din?

Er fremdriften i prosjektet som forventet?

Har du fått utbetalt stipendet ditt?


Er dette sluttrapport for prosjektet?

Har du planlagt videreføring eller påbygging av prosjektet?