Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitetsutvalget i Norsk forening for allmennmedisin samarbeidet med NFA-styret og andre organisasjonsledd om å utvikle kvaliteten i allmennlegetjenester. Utvalget ble vedtatt nedlagt på årsmøtet i mai 2023.