Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitetsutvalget i Norsk forening for allmennmedisin samarbeider tett med NFA-styret om å utvikle kvaliteten i allmennlegetjenester.

Formålet med utvalget er å i nært samarbeid med NFA-styret å bidra forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet i allmennmedisin. Kvalitet og pasientsikkerhet i alle allmennlegetjenester i kommunen er innenfor utvalgets mandat. Det er behov for å arbeide aktivt også med kvalitet og pasientsikkerhet i andre legetjenester i kommunen, som sykehjem og legevakt.

Kvalitetsutvalget skal

  • etablere kontakt med kvalitetsutvalg i de andre fagmedisinske foreningene og bidra til samarbeid.
  • bistå NFA medlemmer med søknader til Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet og bidra til å identifisere aktuelle søkere.
  • uttale seg i relevante høringer.
  • aktivt bidra med forslag til kandidater for kvalitetspriser i allmennmedisin.
  • samarbeide med Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet og spesialforeningen LFKP (Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet).
Leder av utvalget er representant i Stiftelsen SKIL sin referansegruppe. Leder eller utvalgsmedlem utnevnes av NFA-styret som representant til Equip, kvalitetsutvalget til WONCA Europe. 

Medlemmer i Kvalitetsutvalget 2022 - 2024

Kvalitetsutvalgets leder og to medlemmer velges på NFA-årsmøtet i partallsår og fungerer i 2 år fra 1. september i valgåret. Styret i Allmennlegeforeningen oppnevner en observatør til utvalget. 

Leder: Marit Voltersvik
Medlem: Stephan Ore
Medlem: Silje Longva Todnem
Observatør (AF): Peter Christersson (2021-23)