Norsk forening for allmennmedisin

Underutvalg

AKU - Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg

AKU skal i nært samarbeid med styret, AFU og KUP arbeide for å fremme allmennmedisinsk kode- og klassifikasjonssystemer for bruk i praksis, kvalitetsutvikling og forskning. Utvalget skal delta i kode- og klassifikasjonsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

AKU består av leder, nestleder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle velges av årsmøtet.
 
AKUs leder og nestleder deltar på allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte.
 
AKUs internasjonale navn er:  The  Norwegian Committee on Classification in General Practice, A Board in NCGP med forkortelse NCC.   
 
Retningslinjer og budsjett for utvalgets drift vedtas av årsmøtet.

Medlemmer i AKU 2018-2020

AKUs sammensetning 1. september 2018-31. august 2020, valgt under NFAs årsmøte 2018.

  • Leder Bjørn Gjelsvik
  • Medlem Øystein Hetlevik
  • (Rådgiver Anders Grimsmo)