Norsk forening for allmennmedisin

Underutvalg

KUP - Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

KUP var fra september 2000 et felles kvalitetsutvalg for APLF og NSAM. Etter omorganiseringen av de allmennmedisinske foreningene i 2006 er KUP et undervalg i Norsk forening for allmennmedisin. Det formelle navnet ble endret av NFAs årsmøte 2011 til "Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet". Forkortelsen er fremdeles KUP.

Medlemmer i KUP

Fra 1.9.20 til 31.8.22 har KUP denne sammensetningen

Leder Gunnar Frode Olsen epost: gunfrode@getmail.no
Medlem Mark Fagan epost marfaga@online.no 
Medlem Kine Jordbakke epost: Kine.jordbakke@seljord.kommune.no

Observatør fra Allmennlegeforeningen: Peter Christersson