Norsk forening for allmennmedisin

Underutvalg

KUP - Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

KUP var fra september 2000 et felles kvalitetsutvalg for APLF og NSAM. Etter omorganiseringen av de allmennmedisinske foreningene i 2006 er KUP et undervalg i Norsk forening for allmennmedisin. Det formelle navnet ble endret av NFAs årsmøte 2011 til "Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet". Forkortelsen er fremdeles KUP.

Medlemmer i KUP

Fra 1.9.18 til 31.8.20 har KUP denne sammensetningen

Leder Gunnar Frode Olsen epost: gunfrode@getmail.no
Nestleder Janecke Thesen e-post: janecke.thesen@isf.uib.no
Medlem Mark Fagan epost marfaga@online.no 
Medlem Inger Lyngstad e-post inger.lyngstad@gmail.com
Medlem Tone Dorthe Sletten e-post tone.dorthe.sletten@gmail.com
Medlem Hilde Moseby Berge e-post hildemosebyberge@hotmail.com

Varamedlemmer:

Peter Christensson og Jens Lind-Larsen

Observatør fra Allmennlegeforeningen: Elisabeth Stura