Norsk forening for allmennmedisin

Kvalitetsarbeid

Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)

SKIL støtter systematisk kvalitetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus. Senteret ble opprettet i 2015 i Bergen med Legeforeningen som eier.
I 2021 ble SKIL omgjort til en stiftelse med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Informasjon om SKIL finnes på www.skilnet.no.