Allmennlegebiblioteket i NFA

NFA samler her allmennmedisinske fagressurser til støtte for praksis. Det er meningen at stoffet ikke skal duplisere standardverk som læreboka i allmennmedisin og Norsk elektronisk legehåndbok. Retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet publiseres ikke her. Tekster og videoer fra faggruppene i NFA kan legges ut. Dette er også et rom for noen av foreningens sentrale fagdokumenter. Vi håper at innholdet kan gi en presentasjon av NFAs faglige profil og stimulere arbeidet i allmennmedisinske smågrupper og utdanningsgrupper.
Allmennpraktikerbiblioteket
Allmennpraktikerbiblioteket, eller Allmennpraktikerserien som det het fra starten, ble etablert gjennom publiseringsutvalget i Norsk selskap for allmennmedisin, og sto for over 25 utgivelser i perioden 1983-2002. Publiseringsutvalget ble ikke videreført da NFA overtok for NSAM i 2006. NFA styret mente i 2020 at tiden er inne for å etablere et nytt bibliotek, basert på digital formidling, og uten kommersielle interesser.