Norsk forening for allmennmedisin

2017

Hvorfor velge allmennmedisin?

Dersom du følger NFA på facebook, har du kanskje fått med deg at vi det siste året har laget rekrutterings-og omdømmefilmer for allmennmedisin. Vi har fått god respons på disse, både fra myndigheter, medisinstudenter og befolkningen ellers.
2. oktober 2017

Den første filmen heter "Dette er fastlegen" og er en omdømmefilm for fastlegetjenesten.

De to andre filmene - Velg allmennmedisin - er rettet mot medisinstudenter. De tegner et bilde av hvordan det er å være fastlege i hhv. storby og distrikt, og gjenspeiler variasjonen i en fastleges hverdag og hvor spennende og givende arbeidet kan være.

Filmene kan du se på NFAs youtube-side. Her finner du også en engelsk versjon av omdømmefilmen ("The family doctor is there").

Filmene er til for å deles, så det er fritt fram å bruke dem i presentasjoner eller lignende.

God fornøyelse!