Norsk forening for allmennmedisin

2018

God oppslutning om årets PMU

Primærmedisinsk uke for primærleger og medarbeidere på legekontor går av stabelen 22.-26. oktober med nesten 1300 deltakere hvorav 70% leger. NFA samarbeider med Allmennlegeforeningen og Norsam om arrangementet, som inneholder 40 ulike kurs.
25. oktober 2018
PMU
Fra venstre Anna Stavdal, Tom Sundar og Marit Hermansen

Anna Stavdal holdt åpningsforedrag om internasjonalt arbeid for primærhelsetjenesten. President i Dnlf Marit Hermansen åpnet kongressen. Les mer på PMUs hjemmeside og følg dem på Facebook