Norsk forening for allmennmedisin

2018

NFA deltar i Gjør kloke valg kampanjen!

Legeforeningens Gjør kloke valg, kampanje ble lansert 13. september. Målet med kampanjen er å redusere overdiagnostikk og overbehandling. Kampanjen er del av en internasjonal bevegelse som erkjenner at helsevesenet i mange tilfeller gjør mer skade enn gagn for pasienten gjennom utredning og behandling som ikke gir bedre helse. Kampanjens overordnede budskap er at mer er ikke alltid bedre.
18. september 2018
kloke valg

Hver fagmedisinske forening som deltar i kampanjen lager anbefalinger for å redusere skadelig bruk av diagnostiske tester, prosedyrer eller behandling innen egen spesialitet. Kampanjen oppfordrer samtidig befolkningen til å stille spørsmål til legen for å fremme kloke valg. Les de fire pasientspørsmålene på kloke valg sin hjemmeside. 

Last ned Norsk forening for allmennmedisins anbefalinger under.