Norsk forening for allmennmedisin

2018

Vil du sikre pasienten kortere ventetid?

Fastlegene kan sikre kortere ventetid for pasientene
– og selv spare verdifull tid

I en hektisk fastlegehverdag, der tiden er knapp og pasientene mange, er alle tidsbesparende verktøy svært velkomne. At pasientenes ventetid i helsekø i tillegg kan forkortes, gjør det ekstra viktig at informasjonstjenesten Velg behandlingssted (VBS) blir tatt i bruk.
14. november 2018
VBS

– Telefontjenesten bidrar til å gjøre det enklere for fastlegen å finne det rette behandlingsstedet for sin pasient, og dermed sendes henvisningen direkte til ønsket behandlingssted. På den måten kommer henvisningen til rett sted med én gang, og pasienten kan sikres helsehjelp raskest mulig, sier Sidsel Gjertsen, daglig leder i Informasjonstjenesten Velg behandlingssted.

Enklere for fastlegen - kortere ventetid for pasienten

Når pasienten henvises direkte til det behandlingsstedet som har den korteste ventetiden, kan behovet for sykemelding av pasienten reduseres.  Det bidrar også til en bedre ressursutnyttelse av spesialisthelsetjenester. Randi Engen jobber som fastlege ved Ankerskogen legesenter. Hun er fornøyd med informasjonstjenesten og synes det er til god hjelp å kunne ringe en pasientrådgiver i VBS.

– Det er en effektiv måte å få en god oversikt over ventetider og hvilke behandlingssteder som tilbyr den tjenesten pasienten min trenger. Jeg synes det er et godt verktøy i en travel hverdag som fastlege, sier hun.

På nett eller telefon

På nettsiden til VBS ligger et utvalg av de behandlingstilbudene man kan velge blant, og i noen tilfeller kan legen selv finne frem til informasjonen de trenger her. Pasientrådgiverne kan tilby mer omfattende informasjon både når det kommer til behandlingstilbud og –metoder, ventetider og pasientrettigheter. Finner man ikke det rette tilbudet raskt på nett, kan det altså lønne seg å plukke opp telefonen.

– Ringer du og snakker med en av pasientrådgiverne i informasjonstjenesten Velg behandlingssted, kan de gi deg svaret på kort tid. Tilbakemeldingene fra de fastlegene som har brukt telefontjenesten 800 50 004 er som oftest «Var det virkelig så enkelt?». De som først har begynt å bruke oss, ringer også igjen neste gang de trenger hjelp, forteller Sidsel Gjertsen.

Les mer på VBS sin nettside.