Meld deg på SKIL-konferansen i Bergen

4. April 2019 arrangerer Senter for Kvalitet i Legekontor den hittil første SKIL-konferansen, spesielt rettet mot kommunene. Som første av sitt slag har vi valgt tema «Hvordan kan fastlegeordningen ledes og forbedres?».
Skil

Vi har vært så heldige å få med oss både politisk ledelse og ledende fagpersoner innen kvalitetsarbeid på legekontor. Det er lagt opp til mye diskusjon i salen med foredragsholderne, hvor alle som ønsker det skal få komme til ordet. Når dagen er omme håper vi å gi svar på vanlig stilte spørsmål som vi får i vårt møte med ledere av helsetjenesten i kommunene, deriblant:

  • Hvordan kan kvaliteten på fastlegetjenesten måles?
  • Hvilke krav må oppfylles for å tilfredsstille gjeldende regelverk?
  • Hvordan kan kvalitetsforbedring settes i system?

For mer informasjon om konferansen, se www.skilnet.no/konferanse