Allmennmedisinsk Forskningsutvalg utlyser stipend

Er du lege i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og har lyst til å forske, kan du søke stipendmidler for inntil seks måneder. Søknadsfristen er 1. november.
Doctor writing at desk
Illustrasjon: Colourbox

Forskningsutvalgets allmennlegestipend er en lavterskelordning som skal gjøre det lettere for leger i primærhelsetjenesten å komme i gang med egen forskning. Ordningen er også omtalt som AFU-stipend eller Allmennpraktikerstipend. Leger i allmennmedisin eller samfunnsmedisin kan søke om forskningsmidler for inntil seks måneders arbeid per prosjekt. Stipendet skal gjøre det mulig å ta fri fra andre oppgaver, og forskningen kan gjennomføres på deltid.

Du står ganske fritt til å velge tema, men prosjektet må ha en klar tilknytning til primærhelsetjenesten og skal være et forsknings, undervisnings- eller fagutviklingsprosjekt.

Stipendet dekker:  

  • Lønnsutgifter med 60.000 kroner per stipendmåned  
  • Reiseutgifter til veileder-instituttet på inntil 4.000 kroner, etter søknad 
  • Driftsmidler på 2.500 kroner per stipendmåned, etter søknad  

Det er også mulig å søke om støtte på inntil 60.000 kroner til kjøp/bruk av data fra for eksempel kilder som HUNT eller PraksisNett.

Stipendiatene forventes å være tilknyttet en universitets- eller forskningsenhet i allmenn- eller samfunnsmedisin.

I prioriteringen av søknadene legges det vekt på at:

  • Søker er uten tidligere forskningserfaring
  • Prosjektet har høy allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans
  • Prosjektideen er original, det vil si: kan bidra med ny kunnskap
  • Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid
  • Prosjektet har ikke fått, eller kan ikke antas å få, annen hovedfinansiering

Allmennmedisinsk forskningsutvalg tildeler stipendene etter innstilling fra de respektive instituttene.

Forskning kan gi tellende tjeneste i spesialistutdanningen. Stipendiater oppfordres til å presentere prosjektet sitt på forskningsdagen under Primærmedisinsk uke og på Nidaroskongressen, eller i andre faglige fora.

Søknaden på inntil 6 sider (protokoll m/referanser 4 sider, søkerens CV 1 side, veiledererklæring 1 side) sendes elektronisk i pdf-format via søknadsskjema, som er tilgjengelig her.

Søknadsfristen er 1. november, og stipendet tildeles med tanke på oppstart våren 2024.

Har du spørsmål, les mer om stipendet på www.legeforeningen.no/afustipend, ta kontakt med et av de allmennmedisinske instituttene eller med sekretariatet i Allmennmedisinsk forskningsutvalg: nfaforskningsutvalg@gmail.com eller Lisbeth Nilsen på mobil 48 27 60 48.